Passa al contingut principal

REFLEXIONS I PREGUNTES DAVANT EL COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE MOJA


 Davant de la voluntat de l'actual equip de govern d'Esquerra, Junts i el PSC pel que fa a tirar endavant amb els diversos tràmits per a portar a terme el cobriment de la pista poliesportiva de Moja ens preguntem el següent:


Si s'ha tingut en compte que l'Escola de Moja va disposar fins no fa gaire de mòduls a tocar de la pista i potser en un futur no massa llunyà, pel més que segur creixement de Moja i de Daltmar, podria ser necessari tornar a fer alguna ampliació per la banda de la mateixa pista, podent arribar a donar-se el cas d'ocupar fins i tot la pista sencera, ja que la mateixa està cedida al Departament d'Educació de la Generalitat.
Si s'ha pres en consideració l'impacte paisatgístic que tindria vers un dels llocs més emblemàtics de Moja, els Tres Pins, que es troben isolats en el límit del nucli de Moja, en una zona de jardí amb bancs i taules, a tocar de la pista, essent tres exemplars de pi pinyer (Pínus pínea) d'entre 15 i 20 metres d'alçària, tres pins molt ben desenvolupats que han estat motiu de referència simbòlica del poble, sobretot per la història que porten al seu darrere, ja que fins a principis dels anys seixanta del segle passat el replà d'aquests pins i del pati de l'escola actual havien estat les antigues eres per a batre el blat, trobant-se recollits des de l'any 2020 en la Plataforma digital dels mapes de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, una eina de coneixement i de difusió al servei dels municipis per a gestionar, protegir i, sobretot, conservar el seu patrimoni.

Si s'ha pensat a buscar altres alternatives per aconseguir més espais d'ombra per a l'Escola, com ara entoldar l'espai on hi havia els mòduls.

Si s'ha pensat que l'actual pista ja comença a tenir uns anys i que potser s'hauria de fer una nova pavimentació.

Si s'ha pensat que, per tal de poder disposar d'una pista poliesportiva coberta, potser s'hauria de fer un disseny de futur de tota la zona d'equipaments situada en aquell sector, esponjant-la perquè tot pugui respirar, i així segurament es veuria que hi ha llocs millors que podrien ser igualment útils per l'Escola, com ara la zona a tocar del camp de futbol 7 o més enllà de les vinyes que hi ha a tocar dels Tres Pins, entre d'altres, sense hipotecar la possibilitat de futures ampliacions de la mateixa Escola i sense afectar la zona paisatgística dels nostres emblemàtics Tres Pins.

Creiem que el cobriment de la pista al costat dels Tres Pins farà decaure el valor ecològic i patrimonial d'aquests arbres tan emblemàtics, limitarà el creixement de l'escola en un futur, i quedarà un espai tancat, tapat, tot creant espais petits i poc agradables entre el camp de futbol i la pista, desaprofitant el potencial de la zona que queda entre l'escola i els pins, tot el contrari del que cada vegada més l'urbanisme busca, espais amplis, sense llocs tancats per evitar racons sempre problemàtics i creant espais de cohesió, accessibles i oberts, que ajuden a integrar i dimensionar els projectes al lloc on vivim.

Creiem que s'hauria de plantejar la pista i fer una remodelació, buscant una nova ubicació (allà a prop hi ha dos espais on es podria ubicar i que tenen la qualificació urbanística per fer-ho), pensant amb el creixement a futur de les instal·lacions municipals perquè siguin aprofitades i treure el màxim rendiment, amb un urbanisme agradable d'espais amplis i oberts.

Pensem que les preses mai són bones, ja que els projectes polítics necessiten maduresa i reflexió, havent de pensar més enllà de la necessitat del moment i veure realment el que permet que una obra d'aquestes dimensions sigui amortitzada en el temps, perquè estem parlant de diners públics i s'ha de fer una bona gestió.

I demanem a l'Ajuntament:

Que s'iniciïn els tràmits per protegir els Tres Pins i tota la zona paisatgística que conformen amb el seu entorn, únic element natural del poble de Moja inclòs en la Plataforma digital dels mapes de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, orgull del nostre poble i memòria viva de la nostra història.

I també que es porti a terme un procés transparent de participació ciutadana en relació amb com hauria de ser i on hauria d'ubicar-se aquesta nova pista que donarà servei al poble de Moja, posant sobre la taula tots els espais municipals avui existents i ja classificats com a zones destinades a equipaments públics.