Passa al contingut principal

Daltmar, el postureig del tripartit

L'octubre de 2022 es va aprovar en assemblea el nou projecte d'urbanització de la Urbanització Daltmar.

Aquest projecte recull l'afectació de tot el polígon de Daltmar, reduint el cost aproximat de 12 a 8 M€. Projecte de mínims que, a la nostra opinió, s'ha d'acabar de concretar, ja que no inclou unes certes obres que entenem completament necessàries.

A l'abril, finals, el senyor Pere Pujol, enginyer de la junta, va donar a conèixer el problema de POUM, el dia 21 de maig, en Daltmar, en campanya electoral, ApO anunciava que s'havia de fer una modificació del POUM, ja que el POUM actual no recollia la normativa de bombers als carrers sense sortida. Les parcel·les residencials afectades són propietat d'UCO:carrer Pomer 15, i De L'avet 17 i 12.

Al seu torn s'ha modificat zones verdes a zona de serveis tècnics, on se situaran centres de transformació, quadres d'enllumenat o bombament d'aigües.

El 4 d'agost en ple es va anunciar que s'anava a portar en ple extraordinari la modificació de POUM, així ha estat, aprovat per unanimitat.

El 12 d'agost, en el canal de Comunicació Olèrdola, entrevista realitzada a Sr. regidor d'Urbanisme, Jordi Álvarez, anunciava l'aprovació al seu torn en el ple extraordinari del projecte d'urbanització, aprovació que no és dur a terme, ja que el mateix POUM el que marca els temps, i el primer pas és l'aprovació definitiva de POUM, desinformació malintencionada??? O que no tenen ni idea?

El pròxim pas és efectuar una operació jurídica complementària en el registre per a esmenar la modificació de les 3 parcel·les afectades i tornar a formalitzar les càrregues en funció del nou projecte, cost que haurà de pagar íntegrament la junta de compensació de Daltmar. Des d'ApO hem realitzat una actuació conjunta amb la Junta de Daltmar, lliurant un arxiu Excel on s'inclouen percentatges, direccions, propietaris, coeficients... per a poder agilitzar el tràmit de l'operació jurídica complementària.

Ara mateix ens trobem amb exposició pública del POUM, projecte aprovat en assemblea de propietaris i treballant en l'operació jurídica complementària.

Se li ha demanat a la presidenta de la corporació de fer un grup de treball conjunt, per a poder ajudar en tot el que es necessiti. De moment només hem aconseguit una reunió, això sí, sempre que hi hagi ordre del dia, per a no molestar als tècnics, que els té molt ocupats preparant licitacions per a: càmeres, gespa o cobertes, sense temps a res més.